Tag: cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia

Tìm hiểu các lĩnh vực của cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia
Tìm hiểu các lĩnh vực của cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia gồm Các lĩnh vực của cuộc thi khoa học kỹ thuật với 22 ngành nghề. Đây đều là những chủ đề chuyên sâu trong đời sống. Nhằm khuyến khích và nâng cao khả...