Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Điều 1.Thu thập thông tin

1.1. Thu thập tự động

Như nhiều website khác, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác cho mục đích phân tích thông tin phục vụ việc bảo mật và giữ an toàn cho hệ thống.

1.2. Thu thập từ các khai báo của chính độc giả

Các thông tin do độc giả khai báo cho chúng tôi trong quá trình làm việc như: đăng ký tài khoản, liên hệ với chúng tôi… cũng sẽ được chúng tôi lưu trữ nhằm tối đa dịch vụ cho độc giả.

1.3. Cookies

Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho độc giả trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu Email của độc giả trong trang đăng nhập để độc giả không phải nhập lại v.v…

1.4. Thu thập và lưu trữ thông tin trong trước đây:

Độc giả có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên những thông tin bị thay đổi sẽ được lưu lại để ngăn chặn các hành vi xóa dấu vết gian lận.

Điều 2. Lưu trữ & Bảo vệ thông tin

Mọi thông tin được thu thập sẽ lưu trữ tại cơ sở dữ liệu.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của các độc giả bằng các hình thức như: mật khẩu, mã hóa và các hình thức thích hợp khác

Mật khẩu của độc giả được lưu trữ và bảo vệ bằng phương pháp mã hoá trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, vì thế nó rất an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên độc giả không nên dùng lại mật khẩu này trên các website khác. Mật khẩu là cách duy nhất để đăng nhập vào tài khoản thành viên của mình trong website này, vì thế hãy cất giữ nó cẩn thận. Khuyến cáo độc giả không nên cung cấp thông tin mật khẩu cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi hiểu rõ các rủi ro khi để lộ mật khẩu.

Điều 4. Tiếp nhận thông tin từ các đối tác

Khi giao dịch và thanh toán thông qua internet, chúng tôi có thể tiếp nhận thêm các thông tin về độc giả như địa chỉ username, Email, số tài khoản ngân hàng…

Các thông tin tiếp nhận được sẽ được chúng tôi bảo mật như những thông tin mà chúng tôi thu thập được trực tiếp từ độc giả.

Điều 5. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài chính… của độc giả cho các bên thứ 3 trừ khi được sự đồng ý của chính độc giả hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

Điều 6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ không giảm quyền của độc giả theo Chính sách Bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của độc giả. Chúng tôi sẽ thông báo bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này tới các độc giả bằng email.